Przeskocz do głównej zawartości
Twórca
Stowarzyszenie Artystyczne Mózg
Tytuł
12 Mózg Festiwal, 2016
Temat
12 Mózg Festival, 2016
Współtwórca
Pawłowski, Krzysztof

12 Mózg Festiwal, 2016

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych „Mózg Festival“ jest spotkaniem artystów tworzących i poruszających się we wszystkich rejonach muzyki współczesnej, sztuki performance, audio i wideo instalacji, w których muzyka odgrywa istotną rolę.

Do udziału w festiwalu zapraszani są artyści z całego świata, gdyż jednym z założeń festiwalu jest jego wielokulturowość oraz prezentacje sprzyjające poznawaniu i rozumieniu wieloaspektowości kultur.

Festiwal prezentuje najnowsze techniki wykonawcze oraz połączenia interdyscyplinarne w kontekście i poszanowaniu tradycji.

Do udziału w festiwalu zapraszane są wybitne indywidualności świata sztuki oraz młodzi artyści, których dotychczasowe działania noszą znamiona wyjątkowych.

Wszystkie działania artystyczne traktowane są jako środek, który prowadzić ma do głębszego poznania otaczającej nas rzeczywistości i przemian zachodzących na świecie.

W związku z komplikującą się sytuacją społeczno-polityczną na świecie, wierząc, że sztuka wyzwala w ludziach pokłady dobra i zrozumienia, zaproponowałem artystom oraz publiczności aby najbliższy festiwal odbył się pod hasłem „Make Art no War”.

Festiwal nie posiada żadnych ograniczeń stylistycznych. Wykładnikiem w doborze artystów są: autentyczność prezentowanej sztuki (działania autorskie) oraz najwyższy poziom wykonawczy.

Festiwal wzbogacony zostanie, w tym roku, o cykl filmowy „Films against war” oraz dyskusje z udziałem artystów, podczas których zostaną poruszone tematy „Czy sztuka może zatrzymać wojnę oraz jaka jest rola artysty we współczesnym świecie?”

Częścią projektu jest profesjonalna archiwizacja audio – wideo.

Tegoroczny 12th Mózg Festival odbędzie się w dniach 15-17 września.

S.J.

-----------------------------------

International Festival of Contemporary Music and Visual Arts „Mózg Festival” is an encounter of artists who work and create in all areas of contemporary music as well as performance art and multimedia installations where music plays an important part. Artists who participate in the festival come from all around the world. This reflects the multicultural principle of Mózg Festival and enables the audience to experience and understand different aspects of various cultures.

The festival presents the newest performance techniques and interdisciplinary combinations that relate to and honour tradition.

Among the invited artists there are outstanding characters from the artistic world as well as young artists, whose hitherto activity manifests uniqueness. We feel that an indispensable part of the festival is the participation of local artists who meet the above-mentioned expectations. All artistic activity is treated as means leading to deeper understanding of the surrounding reality and changes that occur in the world.

Relating to the current complicated socio-political state of the world and believing that art evokes good values and understanding in people, I suggested to the artists and the audience that this festival takes place under the heading “Make Art not War”. This year, the festival does not present any limits in terms of stylistics. The determinants of artist choice are: authenticity of presented art (original activity) and highest level of performance.

This festival’s programme was enriched with a film cycle “Films against war” and discussion panels with artists during which the following topics will be put forward: “Can art stop war and what is the artist’s role in the modern world?”

Professional audio and video archiving is also a part of the project.

12th Mózg Festival will take place on 15-17th September.

S.J.

PROGRAM:

czwartek, 15.09.2016

Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12-14
18:00 FILMS AGAINST WAR „Scena Ciszy”, reż. Joshua Oppenheimer

Klub Mózg, ul. Gdańska 10
20:00 OTWARCIE FESTIWALU / instalacja „Make Art Not War”
20:30 Peter Jacquemyn – wystawa rysunków + koncert, Wojtek Więckowski – wystawa
22:00 Eric Chenaux - koncert
22:30 LAM (Zimpel/Zemler/Dys) - koncert
23:30 XENONY - koncert

piątek, 16.09.2016

Landschaft
14:00 spotkanie z kwintetem Wojtka Mazolewskiego

Klub Mózg, ul. Gdańska 10
17:00 FILMS AGAINST WAR „Dyktator”, reż. Ch. Chaplin
19:00 „Czy sztuka może zatrzymać wojnę?” - rozmowa z udziałem publiczności i zaproszonych artystów, prowadzenie Łukasz Maciejewski

Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12-14
20:00 Mazurkiewicz/Trilla/Mełech - koncert
21:00 Di.Aria - Hania Piosik - koncert
22:00 Kevin Drumm - koncert
23:00 Wojtek Mazolewski Quintet - koncert

Klub Mózg, ul. Gdańska 10
00:30 Siksa - koncert/performance
01:30 Wieczór Muzyki Improwizowanej

sobota, 17.09.2016

Landschaft
14:00 spotkanie z Mikołajem Trzaską

Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12-14
17:00 FILMS AGAINST WAR „Grobowiec świetlików”, reż. I. Takahata
19:00 „Czy sztuka może zatrzymać wojnę?” - rozmowa z udziałem publiczności i zaproszonych artystów, prowadzenie Łukasz Maciejewski

Klub Mózg, ul. Gdańska 10
20:00 Backspace (Chojnacki/Czekała) - koncert
21:00 Biliana Voutchkova - koncert
22:00 Mikołaj Trzaska - koncert
23:00 Evan Parker / Matt Wright / Peter Jacquemyn - koncert
00:00 Jacek Sienkiewicz - koncert