Przeskocz do głównej zawartości

Czym są wydarzenia cykliczne

Wielokrotnie o podobnych sprawach

Działalność Mózgu to nie tylko zdarzenia incydentalne - pojedyncze koncerty zaproszonych artystów, pecjalne projekcje filmowe czy wystawy nie wiążące się z innymi działaniami. Już we wczesnej działalności F.R.G.S. Mózg widać było tendencję do systematycznego penetrowania stref artystycznych, która wyrażała się w spontanicznym powstawaniu cyklicznych koncertów nazwanych później Wieczorami Muzyki Improwizowanej, czy na podstawie dłuższego namysłu owocowała kolejnymi spektaklami Teatru Mózgu.

Wydarzenia cykliczne pozwalają odbiorcom i twórcom zaiteresowanym daną dziedziną, czy problematyką na pełniejsze zapoznanie się ze zmieniającym sie stanem sztuki prezentowanej w ramach przyjętych założeń programowych.

Najbardziej rozbudowaną cykliczną prezentacją jest, rzecz jasna, Mózg Festival, którego podtytuł: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych wyjaśnia dość dokładnie rozległość prezentowanej od roku dwutysięcznego twórczości współczesnej. Mózg Festival zdobył swoją renomę i trwa, jednak niektóre przedsięwzięcia nie rozwinęły się zbytnio i przeminęły - z braku determinacji ich "motorów", albo w dłuzszej perspektywie okazały się nietrafione.

W przedstawionym, podzielonym na kategorie zestawieniu staramy się zaprezentować zdarzenia cykliczne, które mieliśmy okazję obserwować w trakcie długoletniej działalności Mózgu. Również w tej części Archiwum prezentujemy cykle programów telewizyjnych, które udało się nam zrealizować.

MÓZG - 10 LAT

Kadr z filmu prezentującego fragmenty działań mózgowych z pierwszych dziesięci lat istnienia F.R.G.S. Mózg

Czym są wydarzenia cykliczne