Przeskocz do głównej zawartości
Identyfikator
PAW079
Typ
Data
Tytuł
BNNT
Temat
Współtwórca
Etykiety

BNNT

BNNT

Opis

BNNT jest jed­nym z pro­jek­tów audiop­er­for­maty­wnych Kon­rada Smoleńskiego, w którym na perkusji towarzyszy mu Daniel Szwed ( min. Woody Alien / Mothra ). Artyści w tym pro­jek­cie równorzęd­nie trak­tują dźwięk jak i wiz­ualną formę wys­tąpi­enia. Niezwykle mię­sista i skom­pre­sowana gra Daniela, przy­pom­i­na­jąca wymierzanie ciosów perkusji, spo­tyka się ze zma­sowanym atakiem przes­terowanego dźwięku wydoby­wanego z barytonowej gitaro-rakiety. Czterostrunowy instru­ment zbu­dowany przez Kon­rada jest zeskalowaną kopią pocisku powietrze-ziemia, a jego kon­strukcja pozwala na uzyskanie stere­o­fon­icznego dźwięku. Obec­nie grupa wys­tępuje zarówno w formie scenicznej jak i prowadzi swoje ataki son­iczne w przestrzeni­ach miejs­kich pod nazwą Sound­Bombingu. Muzy­cznie wys­tępy duetu możemy uznać za pokrewne bezkom­pro­misowym pro­jek­tom wytwórni SkinGraft. BNNT debi­u­tancki album o nazwie _ _ wydali w 2012 roku w wytwórni Qul­turap ( w formie CD ) i jako 7″ lim­i­towany vinyl w PinkPunk’u. Po kole­jnym wydawnictwie — singlu Qas­sam nagranym wraz z Robertem Piernikowskim pracują nad drugim “pełnym” albumem, o którego nagranie ponownie poprosili Michała Kupicza. Wys­tęp w ramach Fes­ti­walu Prapremier będzie miał miejsce zaraz po wyjś­ciu ze stu­dia.
Przypis bibliograficzny
Szwed, Daniel i Smoleński, Konrad, “BNNT,” MÓZG archiwum, Dostęp 26 października 2021, http://archiwum.mozg.art.pl/items/show/217.
Relacje między zasobami

Zasób nie ma zdefiniowanych relacji