Przeskocz do głównej zawartości
Identyfikator
R19ZD0725
Typ
Data
Tytuł
8th On Art Film Festival | day 7

8th On Art Film Festival | day 7

8th On Art Film Festival | day 7

Opis

8th On Art Film Festiwal | Bydgoszcz (english friendly)
(English below)

| FILM 1
Mojsłonik - My Little Elephan - reż. Silke Meya, Luksemburg, 2019 (80 min)

Dokument o dwóch przyjaciółkach, Luzi i Magdzie, tworzących wspólny performance związany z kostiumem słonia. Ich relacje zaczynają wykraczać daleko poza sztukę, szczególnie, gdy w ich życiu pojawi się chłopak o imieniu Mika.

| FILM 2
To Be - reż. Giacomo Gex, USA, 2019 (10min)

Być albo nie być - aktor usiłuje przebić się przez słynny monolog Szekspira.

| FILM 3
The Dachshund in a Picture Frame - reż. Tatiana Skorlupkina, Rosja, 2018 (10min)

Filmowy żart. Sztuka i pieniądze to para, z której nie ma pożytku

| FILM 4
Unframed - reż. Paweł Zawadzki, Polska, 2018 (10min)

Kilka ramek wyjętych z rzeczywistości. Słowa przechodzą na dalszy plan, dialog odbywa się poprzez ruch i taniec, a silne emocje mogą przybrać zarówno brutalną, jak i estetyczną formę.

| FILM 5
One Step Apart - reż. Sibel Guvenc, Kanada, 2019 (5min)

Para zmaga się z tajemnicą z przeszłości, która stawia ich związek na granicy rozpadu. Emocje ujawniają się poprzez taniec, próbując rozerwać pętlę gniewu i smutku.

| FILM 6
Women Unseen - reż. Omar Daher, Hiszpania, 2019 (4min)

Miłość, która rani. Film o traktowaniu partnerów w związku i o zimnej reakcji otoczenia na ból i cierpienie

***

| FILM 1
Mojsłonik - My Little Elephan - dir. Silke Meya, Luxembourg, 2019 (80 min)

A documentary about two friends, Luzi and Magda, will create a joint performance with an elephant costume. Their relationship begins to go beyond art, and then a boy named Mika appears.

| FILM 2
To Be - dir. Giacomo Gex, USA, 2019 (10min)

To be or not to be - the actor tries to break through the famous Shakespeare monologue.

| FILM 3
The Dachshund in a Picture Frame - dir. Tatiana Skorlupkina, Russia, 2018 (10min)

A movie joke. Art and money is a couple that is useless

| FILM 4
Unframed - dir. Paweł Zawadzki, Poland, 2018 (10min)

A few frames taken out of reality. Words go to the background, dialogue takes place through movement and dance, and strong emotions can take on a brutal as well as aesthetic form.

| FILM 5
One Step Apart - dir. Sibel Guvenc, Canada, 2019 (5min)

The couple struggles with the mystery of the past that puts their relationship on the verge of decay. Emotions are revealed through dance, trying to break the loop of anger and sadness.

| FILM 6
Women Unseen - dir. Omar Daher, Spain, 2019 (4min)

Love that hurts. A film about treating partners in a relationship and about the cold reaction of the environment to pain and suffering.
Przypis bibliograficzny
“8th On Art Film Festival | day 7,” MÓZG archiwum, Dostęp 22 października 2021, https://archiwum.mozg.art.pl/items/show/2675.
Relacje między zasobami

Zasób nie ma zdefiniowanych relacji